Artikel Budaya

Sesorah Narima Ing Pandum

Assalamualaikum Wr. Wb.

Rahayu sagung dumadi

Dewan pambiji ingkang dahat kinurmatan

Saha bapak/ibu dwija Basa Jawi ingkang kula tresnani

Mugi kawilujengan miwah kabagyan tansah tumanduk miwah tumedhak....

Baca Selengkapnya